Невроендокринологията в оста Микробиота – Черва – Мозък: поведенческа перспектива – част 4-та

7. ЧРЕВНА МИКРОБИОТА И ПОВЕДЕНИЕ НА ХРАНЕНЕ Поведението на хранене и апетитът се регулират от сложна система от централни и периферни с...

Прочетете още