original sustainability desktop@2x 120250

Устойчивост - Политика за корпоративна отговорност

One health, one planet!

Като лидер челните редици на научните изследвания, разработките и иновациите в областта на науката за микробиомите, ние знаем, че много външни фактори могат да окажат влияние върху цялостното здраве. Един от тези фактори е нашата околна среда. От увеличаващи се нива на замърсяване на въздуха (сега на опасни нива в много градове) и микропластмаса, проникваща в хранителната верига, до масово унищожаване на ценни местообитания на дивата природа и промяна на климата, причиняващи все по-екстремни метеорологични явления, нашата планета се променя по начини, които са безпрецедентни за човешката история и които пряко засягат човешкото здраве. 

Как здравето на нашата планета се отразява на здравето ни като хора вероятно ще стане още по-видимо през следващите години, поради което трябва да предприемем действия сега, в полза на бъдещите поколения. 

За съжаление няма нито една магическа стъпка, която можем да предприемем, за да коригираме всички тези проблеми веднага. Въпреки това, да бъдем проактивни и отговорни към нашата планета, като предприемем положителни действия винаги, където можем, е правилната посока за нас тук - в ADM Protexin.

И така, какво правим от тук нататък, точно сега?

Работна сила с благоприятно въздействие върху околната среда

Като компания, която се ангажира не само с намаляване на своя въглероден отпечатък и въздействие върху околната среда, но и с активен принос за обръщане изменението на климата, ние от ADM Protexin следваме стратегия за подобряване на климата.

100 милиона хектара тропически гори бяха изгубени между 1980 и 2000 г. Това е трудно да си го представим и е само една от причините, поради които в края на 2021 г. си партнирахме с Ecologi. Това е фантастична компания, ангажирана да помогне на работната ни сила да допринесе за благоприятно въздействие върху климата. 

С тяхна помощ ще засаждаме по 10 дървета на служител всеки месец. Дърветата ще бъдат засадени по целия свят като част от проект за подпомагане на райони, засегнати от обезлесяването и изменението на климата. Първите ни дървета бяха засадени в Кения, Мадагаскар, Мозамбик и Уганда като за начало.

Освен засаждането на дървета, проектът помага за финансиране на проекти за спасяване на планетата, включително за изграждане на вятърни и слънчеви паркове, възстановяване на торфища, и осигуряване на общности с по-чисти енергийни източници, с които да готвят хората в страни в Африка и извън нея.

В допълнение към 10 дървета, засадени на служител всеки месец, ADM Protexin финансира 10 дървета, които ще бъдат засадени в Обединеното кралство на нов служител през 2022 г. като подарък за добре дошли. Това е още една страхотна причина да се присъедините към екипа на ADM Protexin.

През 2023 г. ще засадим над 30 000 дървета в световен мащаб и ще компенсираме над 2300 тона въглерод. Тъй като допринасяме за една по-зелена, по-щастлива и по-здрава планета, това ни прави още по-удовлетворени и екологично отговорни като хора и компания.

original ecologi 090027
original waterbottle hh layers edit v1 copy 100058

Опаковките на Bio-Kult

Редица компании наскоро преминаха от пластмасови към стъклени опаковки, тъй като на пръв поглед изглежда, че това е по-щадящият за планетата вариант. Често ни питат какво правим с нашите опаковки, по-специално с нашите блистерни опаковки и защо нашите продукти не са в стъклени опаковки. Никога не сме следвали общоприетото - дори напротив, ние силно вярваме в това да правим нещата правилно, дори ако това значи да не последваме тълпата.

За да сме верни на тази мисия, трябва да вземем предвид жизнеспособността и стабилността на нашите продукти. Няма да предприемем нищо, което би довело до това, че нашият продукт не е страхотният продукт, който е на пазара точно сега. Разбираме, че въпреки визуалната устойчивост на стъкления материал и лесната му рециклируемост, той може да има значително въздействие върху околната среда. Процесът на производство и рециклиране на стъкло, както и транспортирането на тежки стоки, създава значителни емисии на CO2 (въглероден диоксид). Така стъклото може да не е толкова екосъобразно, колкото изглежда на пръв поглед.

Знаем, че нашите блистерни опаковки не са от най-устойчивите, но искаме да сме сигурни, че всеки ход, който правим, е по правилните причини, а не само заради външния вид.

В момента нямаме опция за биопластмасови блистерни фолиа, тъй като купуваме много висококачествени технически фолиа, за да защитим качеството на продукта. Въпреки това, ние активно търсим подходящи алтернативи и се надяваме, че с нарастването на пазара на биопластмаси ще се отворят нови възможности за по-добра опаковка.

Междувременно нашите кутии Bio-Kult са напълно рециклируеми, включително по метода “Kerbside”. И след като приключите с нашите блистерни опаковки, те могат да бъдат отнесени до Boots или Superdrug, които управляват схеми за рециклиране на този тип опаковки.

Планирали сме много повече за Bio-Kult и нашите опаковки, така че може да проверявате за новости отново тук - на тази уеб страница, посветена на нашите екологично насочени политики.

Други действия по опазване на околната среда

Нека да разгледаме какво направихме в Съмърсет, за да подкрепим нашата околна среда:

  • Като производствен обект, много неща се случват зад кулисите, за да доставим продуктите си до вас и може би е често срещано предразсъдък, че много отпадъци се получават и се насочват направо към депото, но ние сме горди да викаме, че сме 100 % нула към депото.
  • Нашето рециклиране е компактно, което означава по-малко пространство, необходимо за транспортирането му, на свой ред спомага за предпазването на тежкотоварните автомобили от пътя, намалявайки количеството замърсяване, което отива в атмосферата.
  • Нашият ван между обектите е електрически.
  • Инсталирахме точки за зареждане в нашия паркинг за електрически автомобили.
  • Разполагаме със 100% LED осветление. Ако някой забрави да изключи светлината, тя автоматично ще се изключи.
  • Имаме сертификат ISO 14011 (трябваше да попитаме нашия мениджър по здраве и безопасност какво е това!) ISO 14011 е международно одобрен стандарт, който определя изискванията за система за управление на околната среда. Помага на организации (като нас) да подобрят своите екологични резултати чрез по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците.

Нашето (и вашето) бъдеще

Сър Дейвид Атънбъро правилно води кампания срещу пластмасовите отпадъци. Основният му фокус обаче остава върху изменението на климата и намаляването на парниковите газове. Двете не се изключват взаимно и трябва да се работи с помощта на йерархията на устойчивостта (подходът 4R). Това гласи, че трябва да премахнем, намалим, използваме повторно и рециклираме в този ред.

Знаем, че винаги можем да се справим по-добре и ще продължим да преразглеждаме въздействието си върху околната среда и да проучваме как можем да продължим да правим положителни промени, за да защитим нашата планета и на свой ред да защитим нашето здраве.