Невроендокринологията в оста Микробиота – Черва – Мозък: поведенческа перспектива – част 4-та

7. ЧРЕВНА МИКРОБИОТА И ПОВЕДЕНИЕ НА ХРАНЕНЕ Поведението на хранене и апетитът се регулират от сложна система от централни и периферни с...

Прочетете още

Мулти-щамов пробиотик при хронична и епизодична мигрена: рандомизирано двойно-сляпо, плацебо- контролирано проучване

Хронична мигрена (ХM) - характеризира се с 15 или повече дни с главоболие/месец. Епизодична мигрена (EM) - характеризира се с 0 до...

Прочетете още